Start to lead

Werf een uitzendmedewerker aan via Accent en krijg een Talent Lab opleidingsvoucher t.w.v. 300 euro

Mensen sterker maken en hun bestaande kennis actualiseren, uitbreiden en verruimen. Dat is waar Talent Lab sterk in is. Voor de actie van Accent kunt u kiezen uit verschillende opleidingen uit ons opleidingsaanbod.

Veiligheid & preventie

EHBO

Basisopleiding – 2 dagen

Doelgroep: Medewerkers die ingezet zullen worden als eerste hulpverlener op het werk.

Inhoud van de vorming in termen van doelstellingen (beschreven in de bijlage van het Koninklijk Besluit):

 • Basisprincipes (rol van de hulpverlener, basishygiëne, correcte analyse van de situatie, verzorging voorafgaand aan de evacuatie en de betreffende procedure)
 • Ondersteuning van de vitale functies (acties ingeval van bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire problemen)
 • Eerste hulp ingeval van andere aandoeningen (bijvoorbeeld vergiftiging, bloedingen, verwondingen, brandwonden).

De basiskennis- en vaardigheden moeten de hulpverlener in staat stellen: de levensbedreigende toestand van personen te herkennen, de principes van eerste hulp toe te passen in afwachting van de interventie van de gespecialiseerde diensten. Wettelijke basis Codex Art. I.5-8

Attest: De deelnemers die slagen voor de eindevaluatie ontvangen een getuigschrift “Hulpverlener: basisopleiding Eerste Hulp op het werk”.

Richtprijs:

 • Open aanbod vanaf € 240 excl. BTW per deelnemer voor 2 dagen opleiding
 • In-company vanaf € 2.060 excl. BTW voor 2 dagen opleiding
Brand

Brandbestrijdingsdienst – 1 dag

Deze opleiding beantwoordt aan de verplichtingen tot het oprichten van een brandbestrijdingsdienst zoals voorzien in Art. III-3-7 van de Codex. De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Doelgroep: iedereen in bedrijven, organisaties en instellingen.

Inhoud:

 • Brandgevaarlijke situaties kunnen herkennen en signaleren
 • Gepast kunnen reageren bij het begin van brand
 • Correct de hulpdiensten kunnen alarmeren
 • Kleine blusmiddelen kennen en kunnen gebruiken
 • Evacuatieprocedures kennen en kunnen toepassen
 • Een basiskennis verwerven van noodsignalisatie en brandcentrales.

Attest: Deelnemers ontvangen achteraf een getuigschrift. De opgedane kennis kan telkens opgefrist worden door het volgen van een nascholing.

Richtprijs:

 • Open aanbod vanaf € 195 excl. BTW per deelnemer
 • In-company vanaf € 1.030 excl. BTW + bijkomend € 30 blusmiddelen per deelnemer
BA4 (gewaarschuwd persoon) en BA5 (bevoegd persoon)

De werkgever moet een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon ”BA4 gewaarschuwd” of ”BA5 vakbekwaam” moet zijn. De werkgever bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft.

In principe is het raadzaam om werknemers die met elektriciteit in contact komen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door het uitvoeren van andere taken) deze opleiding te laten volgen.

Deze bevoegdheidsverklaring is situationeel, d.w.z. dat aanvullend op deze opleiding de werkgever bijkomende informatie dient te verstrekken, zoals bijvoorbeeld: de specifieke risico’s eigen aan de installatie, de werkprocedures, de aard van de installatie en de handelingen welke de werknemer mag uitvoeren. Het diploma van de werknemer is voor deze opleiding van ondergeschikt belang.

 • BA4 – 1 dag
  In deze opleiding leert men welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

  Doelgroep: Mensen die werkzaamheden uitvoeren van niet-elektrische aard in de omgeving van elektrische installaties alsook taken van elektrische aard onder toezicht.

  Richtprijs:

  • Open aanbod vanaf € 135 excl. BTW per deelnemer
  • In-company vanaf € 1.100 excl. BTW voor 1 dag opleiding
 • BA5 – 2 dagen
  In deze opleiding leert men welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Medewerkers die eerder al een opleiding BA4 gevolgd hebben en de BA5 vakbekwaam volgen zullen een stukje herhaling krijgen.

  Doelgroep: mensen die de vakbekwaamheid en bevoegdheid moeten hebben om aan elektrische installaties te mogen werken en te mogen superviseren.

  Richtprijs:

  • Open aanbod vanaf € 570 excl. BTW per deelnemer voor 2 dagen opleiding
  • In-company vanaf € 2.200 excl. BTW voor 2 dagen opleiding
VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers. Een VCA-attest is bedoeld voor leidinggevenden en werknemers die werken in risicovolle omgevingen, of die risicovolle taken uitvoeren.

 • De VCA-Basis is de opleiding die wordt gegeven aan de werknemers van het bedrijf. Tijdens deze ééndaagse opleiding wordt de basiskennis omtrent gezond, veilig en milieuvriendelijk werken aangeleerd aan de werknemer. Er wordt verduidelijkt hoe de je werkzaamheden goed kan voorbereiden en hoe je de werken op een veilige manier kan uitvoeren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de werkomstandigheden, de PBM’s en de arbeidsmiddelen.

  Daarnaast wordt onder meer aangeleerd hoe de werknemer kan omgaan met gevaarlijke stoffen, brand en explosie, elektriciteit, ongevallen en noodsituaties. Ook wordt kort de wetgeving hieromtrent aangehaald. Aan het einde van de opleidingsdag volgt een examen. Bij het slagen in het examen wordt een VCA-attest uitgereikt. Dit attest toont aan dat de werknemer over de nodige kennis beschikt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken.

  Richtprijs:

  • Open aanbod vanaf € 170 excl. BTW voor 1 dag opleiding + examen
  • In-company vanaf € 1.030 excl. BTW voor 1 dag opleiding + bijkomend € 55 per examen
 • Een VCA-VOL opleiding is bestemd voor leidinggevenden, en duurt net zoals de VCA-Basis één dag. Tijdens deze opleiding leert de deelnemer gevaarlijke situaties herkennen, en wordt aangeleerd hoe je deze kan voorkomen. De VCA-VOL opleiding behandelt dezelfde onderwerpen als de VCA-Basis opleiding, maar richt zich meer op evaluatie en preventie.

  Tijdens de VCA-VOL opleiding wordt ook dieper ingegaan op de wetgeving rond veilig en gezond werken. Ook de VCA-VOL opleiding wordt afgesloten met een examen en attestering. Door het behalen van een VCA-VOL attest toon je aan dat je als leidinggevende gevaarlijke situaties kan inschatten, waardoor je medewerkers op een veilige en gezonde manier kunnen werken.

  Richtprijs:

  • Open aanbod vanaf € 270 excl. BTW per deelnemer voor 1,5 dag opleiding
  • In-company vanaf € 2.060 excl. BTW + bijkomend € 95 per examen

Een nieuw koninklijk besluit breidt de verplichte opleiding basisveiligheid uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op een bouwwerf. Op de werven waar een veiligheidscoördinator is aangesteld, dient iedereen een veiligheidsopleiding te hebben gevolgd. Deze dient door nieuwkomers in de sector gevolgd te worden; idealiter vóór aanvang en ten laatste binnen de maand na aanvang van de werken op een werf. Personen die op 15/04/2023 reeds werkzaam zijn op een bouwplaats, dienen in regel te zijn tegen 15 april 2024.

Logistiek

Code 95

De vakbekwaamheid (code 95) is een verplichte nascholing voor alle bestuurders met rijbewijs C en D. Om de vijf jaar dient men een bijscholing te volgen om de vakbekwaamheid te verlengen. Deze bijscholing moet aan een aantal eisen voldoen:

 • Bestuurders moeten minimum 35 uren opleiding volgen waarvan 1 opleiding uit elk van de drie thema’s dient te komen.
 • Minimum 1 praktijkopleiding waarbij de bestuurder 3 uren achter het stuur zit.

Wettelijke basis: Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Richtprijs:

 • Open aanbod vanaf € 165 excl. BTW per deelnemer
 • In-company vanaf € 1.030 excl. BTW
Intern transport

In deze opleiding leren deelnemers het toestel op de juiste manier bedienen, verplaatsen en gebruiken. Ook leren ze hoe ze de lasten op de juiste manier opnemen en (ver)plaatsen. Zij leren werken op een ergonomisch verantwoorde manier. Na de opleiding kennen ze de relevante regelgeving voor gebruik van het toestel. De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische kennisproef.

Indien de medewerker geslaagd is, ontvangt die een attest dat 5 jaar geldig is.

Richtprijs:

 • Open aanbod vanaf € 595 excl. BTW basisopleiding 3 dagen
 • In-company vanaf € 1.030 excl. BTW per opleidingsdag

Ergonomie

Manueel hanteren van lasten

In deze opleiding worden deelnemers zich bewust van de risico’s op rugletsels bij manueel hanteren van lasten. Ze leren de basisanatomie van de rug, leren hoe diverse lasten op een correcte manier heffen en tillen en krijgen ze inzicht in de rugletselproblematiek.

Doelgroep: werknemers belast met (toezicht houden op) het manueel hanteren van lasten. Dus zowel voor rechtstreeks betrokkenen als voor onrechtstreeks betrokkenen (directie, leidinggevende, preventieadviseur, …)

Deze opleiding kadert in de vereisten die worden gesteld in Art. VIII.3-7 van de Codex.

Richtprijs:

 • Open aanbod vanaf € 145 excl. BTW per deelnemer
 • In-company vanaf €1.030 excl. BTW

Human skills

Leadership

Voor elk bedrijf dat worstelt met het invullen van leidinggevende profielen is er goed nieuws: leiderschapsvaardigheden zijn niet altijd van nature aanwezig, maar kunnen worden ontwikkeld en verfijnd.

Een leadershipsopleiding ontwikkelt niet alleen de essentiële vaardigheden maar biedt ook een theoretisch en conceptueel kader over leiderschapsstijlen, – theorieën en -modellen. Uiteraard wordt ook geleerd hoe deze toe te passen op hun eigen rol en verantwoordelijkheden zodat bewuste keuzes gemaakt worden in hun leiderschapsbenadering. Goede leiders zijn in staat een sterk en harmonieus team op te bouwen, een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren en in staat om strategische beslissingen te nemen in het belang van de organisatie.

 • Situationeel leiderschap
 • Coachend leiderschap
 • Teambuilding (Lencioni)
 • DISC in leiderschap
 • Time- en zelfmanagement
 • Omgaan met conflicten

De duur van de opleiding kan variëren, van een halve dag tot meerdaagse trajecten. We maken altijd een voorstel op maat van het bedrijf.

Richtprijs:

 • Individuele coaching vanaf € 1.500 excl. BTW per dag
 • Opleiding/workshop vanaf € 1.900 excl. BTW per dag
Sales

Wil je juniors de basiskneepjes van het vak leren? Of het commerciële succes van doorwinterde topverkopers vergroten?

Succesvolle sales draait om het erkennen, begrijpen en vervullen van de behoefte van de klant. Klantgerichtheid, klantenservice en relatiebeheer zijn dan ook cruciale elementen in deze opleidingen. Daarnaast zijn marktkennis en onderhandelingsvaardigheden relevante topics die aan bod kunnen komen. Sales kan ook uitdagend zijn, met ups and downs en mogelijke afwijzingen. Een salesopleiding kan medewerkers helpen bij het ontwikkelen van zelfmotivatie en een positieve mindset.

Kortom, een salesopleiding vergroot de kans op succes en groei in de carrière van je medewerkers met als gevolg dat de groei van de onderneming excelleert.

 • Sales gesprekken leren voeren
 • Echte connectie maken met je klanten
 • Hun behoeften analyseren of hen ervan bewust maken
 • Omgaan met weerstand
 • Pitch- en presentatievaardigheden
 • Onderhandelingen

De duur van de opleiding kan variëren, van een halve dag tot meerdaagse trajecten. We maken altijd een voorstel op maat van het bedrijf.

Richtprijs:

 • Individuele coaching vanaf € 1.500 excl. BTW per dag
 • Opleiding/workshop vanaf € 1.900 excl. BTW per dag
Communicatie

Elke onderneming heeft nood aan efficiënte en effectieve communicatie. Of het nu in functie is van een vlotte samenwerking, om bij te dragen aan de productiviteit, om informatie uit te wisselen en meningen te delen om gefundeerde beslissingen te nemen, om het voorkomen en oplossen van conflicten of om het uitbouwen van een positief bedrijfsimago.

Communicatie is een essentieel onderdeel van het bereiken van doelstellingen van een organisatie.

 • Communiceren met impact
 • Boeiend online en offline presenteren
 • DISC team sessies en workshops
 • Feedback geven
 • Moeilijke gesprekken voeren
 • Omgaan met weerstand
 • Groepsdynamica benutten

De duur van de opleiding kan variëren, van een halve dag tot meerdaagse trajecten. We maken altijd een voorstel op maat van het bedrijf.

Richtprijs:

 • Individuele coaching vanaf € 1.500 excl. BTW per dag
 • Opleiding/workshop vanaf € 1.900 excl. BTW per dag
Taal

Met een taalopleiding op maat, individueel of in groep, leren medewerkers specifieke taal- en communicatievaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. Op basis van de leervoorkeuren, het leerniveau, doel en professionele context wordt een Language Learning Mix op maat samengesteld.

Richtprijs:

 • Nadat het startniveau van de deelnemer(s) en de doelstelling van de taalopleiding is bepaald kan een richtprijs bepaald worden.

HR consulting

Aantrekkelijkheidsscan

Aantrekkelijker worden als werkgever? Dat bepaal je niet enkel met heldere communicatie, maar vooral met het juiste beleid en interne processen. Met deze HR-scan zullen we je beleid doorlichten op de punten die het meest in het oog springen bij nieuwe medewerkers. Denk aan het rekruteringsproces, loonbeleid, extralegale voordelen, flexibiliteit rond thuiswerk en verlof en veel meer.

Na afloop van de scan krijg je een rapport met concrete handvaten om verder mee aan de slag te gaan.

 • Richtprijs:
  vanaf €1850 ex BTW

Voorwaarden

De actie geldt voor (uitzend)medewerkers die opstarten tussen 9 juni 2023 en 7 juli 2023 en is enkel van toepassing op bedrijven die gedurende de laatste 12 maanden geen samenwerking hadden met Accent. Het opleidingsbudget van 300 euro moet in één keer en binnen het jaar opgebruikt worden via Talent Lab.

Lees de actievoorwaarden