Veiligheid & Preventie

Hou uw medewerkers veilig en conform de wettelijke bepalingen aan de slag. Raadpleeg hier het aanbod van veiligheidsopleidingen.
Vind u de opleiding die u zoekt niet terug in het aanbod? Neem contact op en we zoeken samen met u naar de gepaste opleiding.

In deze opleiding leren deelnemers levenbedreigende situaties herkennen en principes van eerste hulp toepassen in afwachting van interventie gespecialiseerde diensten.

EHBO opleidingen

Doelgroep
De basisopleiding is voor medewerkers van bedrijven, instellingen of organisaties die ingezet zullen worden als Eerste Hulpverlener op het werk. Deelnemers die slagen voor de eindevaluatie ontvangen een getuigschrift dat voldoet aan de wettelijke basis Codex Art.I. 5-8 na deelname.

De bijscholing is bedoeld voor de EHBO hulpverlener die jaarlijks verplicht 4u bijscholing dient te volgen.

De opleiding EHBO Aangeduid persoon is voor medewerkers die in bedrijven met minder dan 20 medewerkers ingezet zullen worden als Eerste Hulpverlener op het werk.

Duur
Basisopleiding: 2 dagen
Bijscholing: 1/2 dag
Aangeduid persoon: 1 volle dag

Aanbod
Open aanbod
In company

Taal
Open aanbod:
Nederlands

In company:
Nederlands
Frans
Engels

In deze opleidingen leren deelnemers correct handelen bij brand. Ze oefenen met blussen, alarmeren en evacuatie.

Met deze opleiding voldoe je als werkgever aan de verplichtingen tot het oprichten van een brandbestrijdingsdienst zoals voorzien in Art. III-3-7 van de Codex

Evacuatie & brand opleidingen

Doelgroep
Voor elke medewerker in een bedrijf of organisatie.

Duur
Basisopleiding: 2 dagen
Bijscholing: 1/2 dag
Initiatie: 1/2 dag

Aanbod
Open aanbod
In company

Taal
Open aanbod:
Nederlands

In company:
Nederlands
Frans

Als werkgever bepaalt u zelf aan welke medewerker(s) u het attest BA4 of BA5 toekent. U hebt er alle belang bij om enkel een attest te geven aan werknemers die over de juiste capaciteiten beschikken. Zo beperkt u de kans op arbeidsongevallen en houdt u iedereen veilig aan de slag.

In deze opleiding leren deelnemers welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden. Alsook welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat.

BA4 Gewaarschuwd persoon opleiding

Doelgroep
Elke medewerker die blootgesteld wordt aan de gevaren van elektriciteit.

Duur
1 volle dag

Aanbod
Open aanbod
In company

Taal
Open aanbod:
Nederlands

In company:
Nederlands
Frans

Als werkgever bepaalt u zelf aan welke medewerker(s) u het attest BA4 of BA5 toekent. U hebt er alle belang bij om enkel een attest te geven aan werknemers die over de juiste capaciteiten beschikken. Zo beperkt u de kans op arbeidsongevallen en houdt u iedereen veilig aan de slag.

In deze opleiding, bedoeld voor personen die effectief zelf werken aan of met elektrische installaties, leren de deelnemers welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico’s en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Deelnemers leren de gevaren van elektriciteit kennen, de uitwerking ervan op het lichaam en alert regaeren wanneer zich ongevallen voordoen.

De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen meer na deze opleiding.

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat.

BA5 Bevoegd persoon opleiding

Doelgroep
Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan of in de omgeving van elektrische installaties, of dergelijke werken moeten superviseren.

Duur
Open aanbod: 2 volle dagen
In company: 1 volle dag

Aanbod
Open aanbod
In company

Taal
Open aanbod:
Nederlands

In company:
Nederlands
Frans

Elke werkgever die minstens één werknemer in dienst heeft, is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming (IPDBW) op het werk op te richten. Binnen die dienst worden dan één of meerdere werknemes als preventieadviseur aangesteld.

In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de preventieadviseur zijn.

In deze opleiding leren deelnemers de wetgeving kennen met betrekking tot het welzijn van werknemers en leren ze de nodige technische kennis om taken correct te vervullen.

Preventieadviseur opleidingen

Doelgroep
De basisopleiding is voor personen die het attest van preventieadviseur niveau III dienen te behalen.
De bijscholing is voor preventieadviseurs.

Duur
Basisopleiding: 6 volle dagen
Bijscholing: 1/2 dag

Aanbod
Open aanbod

Taal
Nederlands

In deze opleiding verwerven deelnemers kennis over de belangrijkste aspecten over veiligheidsmaatregelen. Daarnaast leren ze risico’s herkennen en vermijden op de werkvloer omtrent veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA opleidingen

Doelgroep
De VCA Basis is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol.

De VCA VOL is bedoeld voor leidingegvenden die op een locatie werken waar VCA verplicht is.

Duur
VCA Basis:
1 volle dag, gevolgd door een theoretisch examen

VCA Vol:
1 dag (personen die eerder al VCA diploma behaalden)
1 ,5 dag (personen die voor de 1e keer VOL-VCA moet behalen)

Aanbod
Open aanbod
In company

Taal
Afhankelijk van type.

One-stop-shop voor al uw opleidingsnoden

Korting via kmo-portefeuille

De opleidingen van Talent Lab komen in aanmerking voor subsidies via kmo-portefeuille.

Zo werkt het:

Kmo-portfeuille is een subsidiemaatregel die diensten ondersteunt waarmee u de kwaliteit van uw onderneming verbetert. Zo komt elke kmo in aanmerking om tussenkomst te krijgen voor opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners.

Vraag uw subsidie aan via www.vlaio.be

Meer weten over de aanpak en opleidingsoplossingen via Talent Lab?

Talent Lab is een gecertificeerde opleidingsverstrekker en werkt enkel samen met gecertificeerde partners die expert zijn in hun vakgebied. Specifieke opleidingsvragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.