Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Advies bij asbestbrand

OVAM bracht een “Leidraad handhaving bij asbestincidenten” uit.

Deze leidraad behandelt specifieke situaties waarbij het onzorgvuldig handelen met of het achterlaten van asbestmaterialen risico’s voor mens en omgeving doet ontstaan en beschrijft hoe de gevolgschade naar de omgeving moet worden aangepakt om finaal de gecontamineerde zones asbestvrij of asbestveilig vrij te geven.

De milieuambtenaar van het lokale bestuur, kan zich laten bijstaan door een asbestdeskundige voor de correcte aanpak van de afvalverwijdering en bodemsanering.

Naast asbestbranden geeft deze leidraad ook antwoord naar gevolgschade van asbestcalamiteiten zoals stormschade of het ontmossen van asbestdaken.

Bij het saneren van de gevolgschade van een asbestbrand gelden specifieke richtlijnen vanuit enerzijds de federale arbeidswetgeving en anderzijds de Vlaamse milieuwetgeving.

Wat kan BE-Consult voor u doen?

Op basis van feitelijke ervaring met asbestsaneringen en asbestcalamiteiten kan de asbestdeskundige zijn of haar expertise aantonen. De meeste asbestdeskundigen zijn werkzaam binnen de dienstverlening van een asbestlabo die onder een verplichte erkenning werken (FOD WASO erkend labo). BE-Consult beschikt over deze erkenning en deskundigheid