Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Blog

Boost Veiligheid op de werkplek via onze Safety Day(s)!

Wat Welkom bij onze Safety Days, waar leren over veiligheid op de werkplaats een interactieve en boeiende aangelegenheid wordt.Zeg vaarwel tegen saaie instructies en omarm een ervaring waar praktijk en kennis hand in hand gaan om een veilige en positieve werkplek te cultiveren. Doel Onze Safety Days gaan verder dan alleen het vinkje zetten bij […]

een grote kraan staat in de verte achter een brug

Constructiv – BE-Consult – erkenning module ‘Basisveiligheid bouw (VCA) – volgens de nieuwe CAO

Je moet een verplichte basisveiligheidsopleiding volgen om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats te mogen werken. Deze opleiding wordt voor arbeiders PC 124 vergoed door Constructiv als je erop intekent. Deze verplichting is gebaseerd op het COA van 12 mei 2022, en in april 2023 is omgezet in een KB (= wetgeving). Het KB geldt voor […]

een man die voor veel vraagtekens staat met de nieuwe asbestregels

Verstrenging van de asbestregels op het werk

De Codex over het welzijn op het werk is een verzameling van regels die de veiligheid en gezondheid van werknemers moet beschermen. Een van de onderwerpen die worden behandeld, is asbest. Asbest is een product dat decennialang ontelbare toepassingen heeft gekend vooraleer dat werd verboden. De blootstelling aan asbest kan immers ernstige ziekten veroorzaken. Op […]

een groene leeuwenkop met de woorden kmo - portfeuille

Hervorming kmo-portefeuille: Onze opleidingen kunnen wel nog gesteund worden vanaf 1 januari 2023!

Onze veiligheidsopleiding vallen onder het thema “beroepsspecifieke competenties”: diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. Onze veiligheidsopleidingen kunnen dus wel nog gesteund worden vanaf 1 januari 2023. Wij zullen als dienstverlener onze opleidingen en adviezen binnen het thema laten registreren. Vanaf 2023 wordt […]

twee vrouwen zitten aan een tafel met elkaar te praten

Mondeling examen

Indien de kandidaat al minstens 3 maal gezakt is voor een CBT-examen of indien er duidelijkeaanwijzingen zijn dat de kandidaat problemen zal kennen met een CBT-examen mag dezeworden geëxamineerd op basis van een mondeling examen. Het mondeling examen staat alleen open voor kandidaten die het examen Basisveiligheid VCAafleggen. Bij een mondeling examen wordt op een […]

drie pakjes voedsel worden in een cirkel getoond

Wie moet een asbest-attest laten opmaken de komende 10 jaar, en hoe doe je dat?

Het asbestattest is niet alleen verplicht voor wie zijn verhuis verkoopt. De komende jaren zullen veel meer Vlamingen er één moeten laten opmaken. Hebt u er ook één nodig? Wie maakt zoiets op? Wat mag dat kosten? Wie heeft dat attest nodig? Eerst en vooral: iedereen die een huis of gebouw verkoopt dat dateert van […]

een man in een gele jas die op straat naast de bushalte loopt

Winteropleidingen

Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet, ongeacht de weersomstandigheden. U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers genieten bovendien van een premie bovenop de werkloosheidsuitkering. […]

een luchtfoto van een groen veld met bomen

Asbestafbouw Vlaanderen

Het Actieplan “Asbestafbouw” bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.Daarnaast zijn er in het actieplan diverse ondersteunende acties opgenomen: 1. Asbestattest Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.Het bevat informatie over asbest in een woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo […]

een schuur in brand met de deur open

Advies bij asbestbrand

OVAM bracht een “Leidraad handhaving bij asbestincidenten” uit. Deze leidraad behandelt specifieke situaties waarbij het onzorgvuldig handelen met of het achterlaten van asbestmaterialen risico’s voor mens en omgeving doet ontstaan en beschrijft hoe de gevolgschade naar de omgeving moet worden aangepakt om finaal de gecontamineerde zones asbestvrij of asbestveilig vrij te geven. De milieuambtenaar van […]