Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Aanvraagformulier duplicaat attest

Via het “aanvraagformulier duplicaat attest” kan u elk door BE-Consult afgeleverde attest in duplicaat aanvragen.
Gelieve onderstaand aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en ons toe te sturen samen met een kopie van je identiteitskaart.

Opgelet

Je kan enkel duplicaten aanvragen van attesten die behaald zijn bij BE-Consult. Onze attesten beginnen met BE00012/…

Indien je attest met een ander nummer begint dien je contact op te nemen met de uitgever van je attest.
Indien uw gegevens ontbreken, er een fout zit in uw gegevens of indien u een duplicaat wenst van uw diploma, gelieve contact op te nemen met uw examencentrum.

Certificaten zijn persoonlijke eigendom. De werkgever heeft niet het recht om deze in te houden als de werknemer van job verandert, ook al heeft hij de opleiding betaald. Het recht is hier duidelijk over. De werknemer blijft de bezitter van zijn diploma’s of certificaten en moet beschikken over het origineel of een door de opleidingsinstantie gewaarmerkt afschrift.