Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

 VCART
Versies & Talen:– Basis – Basisveiligheid VCA: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Pools, Roemeens, Arabisch, Turks, Bulgaars, Kroatisch, Grieks, Hongaars, Italiaans, Portugees, Russisch, Slovaaks, Litouws, Spaans en Oekraïens
– VOL – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA: Nederlands, Frans, Engels en Duits
– VIL – Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU: Nederlands, Frans en Engels
– IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd: Nederlands en Engels
– IS-003 Werken met starre verreiker: Nederlands en Engels
– IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker (inclusief: Werken met schaarlift AV-003)): Nederlands en Engels
– IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten: Nederlands en Engels
– IS-007 Veiligheidswacht besloten ruimte: Nederlands, Engels en Frans
– IS-011 Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) (inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004)): Nederlands en Engels
– IS-081 Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming: Nederlands, Engels en Frans
Afnamewijze– Computer-based
– Voorlees
– Mondeling
Computer-based
Duur:75 min.– IS-005: 40 min. theorie + 45 min. praktijk
– IS-001, IS-003, IS-006, IS-007, IS-011, IS-08: 30 min. theorie + 30 min. praktijk
Slaagquorum64,5 %– IS-005: ≥ 18/27
– IS-001, IS-003, IS-006, IS-007, IS-011, IS-08: ≥ 14/21
Geldigheidsduur10 jaar– IS-001, IS-003, IS-005, IS-006, IS-081: 5 jaar geldig
– IS-007: 3 jaar
– IS-011: 10 jaar geldig

Kandidaten die zich aanbieden voor een examen moeten:

 • Ingeschreven zijn a.d.h.v. een geldig inschrijvingsformulier.
 • Zich houden aan het vastgelegde uurrooster.
 • Zich identificeren a.d.h.v. een geldig legimitatiebewijs.

Indien zij zich niet kunnen identificeren, leidt dit tot uitsluiting van het examen zonder recht op terugbetaling van de voorziene kosten.

Computer-based examen

De examens worden afgelegd op een laptop.

Bij het binnenkomen krijgt de kandidaat een papier waarop zijn/haar gegevens genoteerd staan, alsook de toegangscode die men nodig heeft om in te loggen.

De examinator helpt de kandidaat met het opstarten. Wanneer het examen start, is de examinator enkel aanwezig om toezicht te houden. Vragen mogen gesteld worden, de examinator beslist of hij/zij, zonder antwoorden vrij te geven, een antwoord kan geven.  

Alle examens duren 75min. Deze tijd staat ook bovenaan het scherm zodat de kandidaat op ieder moment een zicht heeft op de resterende tijd.

Als deze tijd verlopen is, zal het examen automatisch afsluiten. Indien de kandidaat vroeger klaar is, kan hij zelf handmatig kiezen voor ‘examen afsluiten’.

Het resultaat zal onmiddellijk verschijnen, dit wordt genoteerd en ondertekend door de kandidaat en wordt teruggegeven aan de examinator. Na het examen zal de kandidaat een resultaatmail ontvangen.

Indien de kandidaat geslaagd is, zal dit onmiddellijk opgenomen worden in het CDR. Hier kan men de diplomanummer terugvinden.

Voorleesexamen

Het computer-based B-VCA examen kan voor bepaalde personen vervangen worden door een examen dat (door de computer) luidop voorgelezen wordt. Een voorleesexamen dient op voorhand aangevraagd te worden.

De voorleesexamens zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Pools, Roemeens, Arabisch, Turks, Bulgaars, Kroatisch, Grieks, Hongaars, Italiaans, Portugees, Russisch, Slovaaks, Spaans en Oekraïens (enkel voor VCA-basis).

Er is steeds minimaal 1 examinator per 20 kandidaten aanwezig. Vervolgens dient per bijkomende groep van 20 personen een extra examinator of een toezichter aanwezig te zijn.

Mondeling

Wanneer een deelnemer tweemaal niet geslaagd is of bij een medisch gegronde reden kan hij een mondeling examen afleggen.

 • Enkel voor B-VCA;
 • Besacc organiseert de mondelinge examens;
 • BE-Consult zal alle administratieve bekommernissen aangaande de inschrijving en communicatie met de kandidaat op zich nemen.

EXAMENCENTRUM EN INRICHTING EXAMENLOKAAL

De locatie van het examen bestaat uit een geschikte infrastructuur.

Er wordt gelet op o.a.

 • Toegankelijkheid voor de kandidaten, examinator en toezichters;
 • Comfort van de kandidaten (temperatuur, licht, klimaat,…);
 • Voldoende afstand tussen de kandidaten;
 • Voldoende ruimte voor de toezichters om te inspecteren tijdens het examen;
 • Een goede WIFI-verbinding.

EXAMENPROCEDURE

Memolijst nodige materialen wordt overlopen:

 • Hand-out met toegangscode (afprint uit BeSaCC-platform);
 • Onuitwisbare pennen (balpen);
 • Aanwezigheidslijst met gegevens kandidaten (afprint BeSaCC-platform);
 • Examenreglement voor de kandidaat;
 • Uitgebreid examenreglement (online);
 • Examenprotocol.

Controlelijst infrastructuur wordt ingevuld

De examinator overloopt de controlelijst en vult deze correct in.

Toekennen examenplaats

De zaal waarin het examen plaatsvindt, is voldoende groot zodat de kandidaten ver genoeg uit elkaar zitten    (> 1 meter).

Bij het binnenkomen van het examenlokaal zal de kandidaat, na controle van het legitimatiebewijs, een plaats worden toegewezen aan één van de beschikbare computers.

Controleren gegevens van de kandidaat

De identiteit van de kandidaten wordt voorafgaand, tijdens en na het examen gecontroleerd. Bij controle zal men de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats nakijken.

Fouten in de gegevens worden dadelijk verbeterd op de computer voor de opstart van het examen.

De aanwezige deelnemers worden genoteerd.

Informeren kandidaat over het verloop van het examen

Volgende zaken worden uitgelegd aan de deelnemers:

 • Identiteitskaart ter controle;
 • GSM mag men niet bij zich hebben;
 • Toetsingsmethode;
 • Slaag quorum;
 • Duurtijd examen;
 • Geen eigen documenten of papieren op tafel;
 • Verloop + afsluiten examen.

Toezicht

De examinator en de toezichters zullen erop toezien dat het examen in alle rust verloopt. Inbreuken worden genoteerd en de nodige sancties worden genomen.

Verwittigen einde + afgeven examen

De kandidaten verwittigen de examinator wanneer zij gedaan hebben met het examen. 

De kandidaten zijn verplicht om het scoreformulier af te geven.

Bij het indienen van het examen, tekenen de kandidaten hun verkregen papier af. Als examencentrum VCA bieden wij u na afloop van het examen een evaluatieformulier aan, waarin u uw mening kunt geven over het examen en de examinator. Het invullen van dit formulier is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren en om te voldoen aan de kwaliteitseisen van BeSaCC-VCA. Het evaluatieformulier heeft geen invloed op uw examenresultaat, en wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Dit kan online ingevuld worden: www.be-consult.be/evaluatie.

Als het evaluatieformulier ingediend is, verlaat de kandidaat in stilte het lokaal.

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen waarbij

 • VCA-basis : 40 vragen;
 • VCA-VOL en VCU-VIL : 70 vragen.

Je bent geslaagd wanneer je minstens 64,5% hebt behaald

TOEKENNEN VAN DIPLOMA’S

Wanneer de kandidaat klaar is met het examen, sluit de examinator het examen verder af. Men zal doorgestuurd worden naar de website van BeSaCC waar het examen voltooid dient te worden. Hierna staat de kandidaat, indien geslaagd, met zijn diplomanummer in het CDR.

De diploma’s worden afgedrukt vanuit het platform van BeSaCC op het daarvoor bestemde diplomapapier. Deze worden per post verzonden.

Hierop staan vermeld :

 • Het VCA woord- en beeldmerk;
  • Het statement ‘Basisveiligheid VCA (B-VCA)’, ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
   (VOL- VCA)’ of ‘Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)’;
  • Doorlopend uniek nummer, gegenereerd uit het elektronisch platform;
  • Geldigheid;
  • Gegevens over de houder (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats);
  • Coördinaten van het centrum;
  • Naam en handtekening van de gemachtigde van het centrum;
  • Handtekening van de houder.

DUPLICATEN VAN DIPLOMA’S

Indien verlies van een diploma kan via BE-Consult een duplicaat verkregen worden via volgende link: Duplicaat attest – BE-Consult

Wanneer een duplicaat wordt uitgereikt, moet zeer duidelijk op het diploma vermeld worden dat het een duplicaat betreft.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de rode stempel “duplicaat”.
De prijs die de aanvrager zal betalen voor een duplicaat ligt vast op 30,- euro excl. BTW.

Onregelmatigheden (foutieve gegevens) dient de kandidaat verplicht te melden aan BE-Consult. In dit geval zal kosteloos (indien de fout door ons gebeurt is) een nieuw examen aangeboden worden.

Klachten examenvragen

BE-Consult zal inhoudelijke en vormelijke bemerkingen bij de examenvragen melden aan BeSaCC via het meldingsformulier, ter beschikking gesteld aan de centra. Dit gebeurt met vermelding van de referentie van het examen. Hiervoor zit bij elk examen een aangepast formulier in de examenmap.

FRAUDE

BE-Consult zal bij elke vorm van fraude ingrijpen. Indien tijdens het examen fraude vastgesteld wordt, zal de kandidaat gevraagd worden het examenlokaal te verlaten. Zijn examen wordt nietig verklaard.

Fraude met diploma’s zal steeds gemeld worden aan Besacc. Het betrokken diploma zal nietig verklaard worden. De werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.

HET CENTRAAL DIPLOMAREGISTER

De examinator zal bij aanvang van het examen aan de deelnemers meedelen dat zij, in geval dat zij geslaagd zijn, hun gegevens en diplomanummer kunnen raadplagen op het centraal diplomaregister.