Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Asbestafbouw Vlaanderen

Het Actieplan “Asbestafbouw” bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.
Daarnaast zijn er in het actieplan diverse ondersteunende acties opgenomen:

1. Asbestattest

Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.
Het bevat informatie over asbest in een woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Onze gecertificeerde asbestdeskundigen zullen hun bevindingen registreren in een centrale databank.
Op basis hiervan levert de Vlaamse Overheid (OVAM) een geldig asbestattest af.

2. Verwijdering van asbest

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Voorlopig zijn beide streefdata. De Vlaamse Regering voorziet wel bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen 2034 en 2040 niet voldoende vordert.

3. Beheer van asbest

Wie asbesthoudend materiaal in zijn gebouw heeft, moet voortaan alle maatregelen nemen om te voorkomen dat het asbest een risico vormt voor de gezondheid of voor het leefmilieu.