Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Duplicaat attest aanvragen

 30,00

Na betaling zal je een invulformulier doorgemaild krijgen.
Om fraude te vermijden, dient aangetoond te worden dat de aanvrager van het duplicaat ook de houder is van het attest of de werkgever van de houder van het attest. Dit kan door een kopie van de identiteitskaart van de attesthouder bij te voegen bij het invulformulier.

Mail het ingevulde formulier daarna met een kopie van de ID-kaart naar: opleidingen@be-consult.be

Nadat de aanvraag door ons ontvangen werd, zal BE-Consult bv een bevestiging sturen of het attest al dan niet behaald werd in ons examencentrum en teruggevonden werd.

Categorie: